تبلیغات
بانک بذر - دانلود نرم افزارهای اکولوژی کاربردی
 
نوشته شده توسط : مسلم رستم پور

چون ماهیت داده های اکولوژیکی، چند متغیره است و از طرفی حجم داده ها نیز بزرگ می باشد، استفاده از روشهای مختلف آنالیز آماری بسیار خسته کننده و مشکل خواهد بود، امروزه انواع نرم افزارهای مختلف آماری موجودند که قادرند انواع آنالیزهای آماری را در اکولوژی کمی انجام دهند. از جمله نرم افزارهای آماری که کاربرد بسیار زیادی در اکولوژی کمی دارند عبارتند از : CANOCO، PC-ORD و... با پیشرفت علم مرتعداری، اهمیت استفاده از این روش ها و نرم افزارهای آماری در اکولوژی کمی مرتع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار کاربردی در این رشته جزء ملزومات گردیده است

توجه: سریال نامبر برای نصب کانوکو: 2250

لینک دانلود


:: مرتبط با: بانک نرم افزار ,
تاریخ انتشار : شنبه 8 مهر 1391 | نظرات ()