تبلیغات
بانک بذر - دانلود کتاب های مرتعداری، اکولوژی مرتع، اندازه گیری و ارزیابی مراتع، شناسایی گیاهان مرتعی
 
نوشته شده توسط : مسلم رستم پور

مطالعه کتاب های مرتعداری، اکولوژی مرتع، اندازه گیری و ارزیابی مراتع، شناسایی گیاهان مرتعی (انتشارات دانشگاه پیام نور) که توسط استاد گرامی، سرکار خانم دکتر ربیعی به تالیف رسیده است، به دانشجویان کارشناسی مرتع و آبخیزداری پیشنهاد می شود.لینک دانلود آن در زیر آمده است:

مرتع داری

اکولوژی مرتع

اندازه گیری و ارزیابی مراتع

شناسایی گیاهان مرتعی:: مرتبط با: بانک کتاب ,
تاریخ انتشار : شنبه 16 خرداد 1394 | نظرات ()