تبلیغات
بانک بذر - کتاب نمو، خواب و جوانه زنی بذر ترجمه شد
 
نوشته شده توسط : مسلم رستم پور

کتاب نمو، خواب و جوانه زنی بذر توسط آقایان آیدین حمیدی و علی نادری عارفی ترجمه شده است. تنها فهرست و مقدمه مترجمان در فایل ذیل آمده است.


:: مرتبط با: بانک کتاب ,
تاریخ انتشار : یکشنبه 4 خرداد 1393 | نظرات ()